Nadační fond
Sluníčko pro děti

Adélka

1.1.2011
Poslednímu dítku, kterému NF Sluníčko pro děti v roce 2010 byla Adélka Šimanovská z Pacova. V prosinci 2010 jí přispěl na pořízení dotykového počítače s potřebnými doplňky. Adélce jsou 4 roky a trpí diagnozou DMO – triparéza. Díky intenzivní rehabilitaci je schopná vzpřímeného postoje a zkouší první krůčky. Bohužel její postižení má za následek, že není schopná mluvit a ani používat náhradní způsoby komunikace kvůli paréze končetin. Přesto je Adélka velmi bystrá a dotykový počítač je pro ní obrovský přínos v komunikaci. Díky osoní asistenci je možná integrace do běžné školky a pomocí tohoto počítače je možné také započíst aktivní výuku písmen a slov.

Poslednímu dítku, kterému NF Sluníčko pro děti v roce 2010 byla Adélka Šimanovská z Pacova. V prosinci 2010 jí přispěl na pořízení dotykového počítače s potřebnými doplňky. Adélce jsou 4 roky a trpí diagnozou DMO – triparéza. Díky intenzivní rehabilitaci je schopná vzpřímeného postoje a zkouší první krůčky. Bohužel její postižení má za následek, že není schopná mluvit a ani používat náhradní způsoby komunikace kvůli paréze končetin. Přesto je Adélka velmi bystrá a dotykový počítač je pro ní obrovský přínos v komunikaci. Díky osoní asistenci je možná integrace do běžné školky a pomocí tohoto počítače je možné také započíst aktivní výuku písmen a slov.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti