Nadační fond
Sluníčko pro děti

Anička

1.1.2011
Aničce Doležalové z Kolína jsme již podruhé pomohli také v květnu 2011 (poprvé to bylo na pořízení sedací jednotky do rehabilitačního kočárku v roce 2009). Aničce jsou nyní 4 roky a trpí DMO spastickou diparézou s pravostrannou akcentací. Anička pilně rehabilituje a v posledním roce rodiče zaznamenali drobné úspěchy v pohybovém rozvoji. Anička si svůj handicap začíná plně uvědomovat a snaží se ze všech sil vyrovnat svým vrstevníkům. I proto jí NF Sluníčko pro děti velmi rád přispěl na chodítko Walk Star, aby alespoň trochu přispěl v tak nerovném boji a mohla se stát poprvé v životě v pohybu nezávislá.

Aničce Doležalové z Kolína jsme již podruhé pomohli také v květnu 2011 (poprvé to bylo na pořízení sedací jednotky do rehabilitačního kočárku v roce 2009). Aničce jsou nyní 4 roky a trpí DMO spastickou diparézou s pravostrannou akcentací. Anička pilně rehabilituje a v posledním roce rodiče zaznamenali drobné úspěchy v pohybovém rozvoji. Anička si svůj handicap začíná plně uvědomovat a snaží se ze všech sil vyrovnat svým vrstevníkům. I proto jí NF Sluníčko pro děti velmi rád přispěl na chodítko Walk Star, aby alespoň trochu přispěl v tak nerovném boji a mohla se stát poprvé v životě v pohybu nezávislá.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti