Nadační fond
Sluníčko pro děti

Damiánek

1.1.2011
V červnu 2011 pomohl NF Sluníčko pro děti také Damiánu Tomáškovi (2,5 roku) z Prahy 3. Damián má vrozenou vývojovou vadu, která se projevuje zejména opožděným psychomotorickým vývojem. Jeho diagnóza zní semilobární holoprosencephalie s mutací genu ZIC2. Přestože s ním rodiče denně cvičí, neudrží dosud hlavičku, nedokáže se obrátit ani plazit, nesedí a je zcela odkázán na pomoc svých rodičů. Proto se rozhodl nadační výbor a přispěl Damiánkovi na pořízení rehabilitačního kočárku se speciální sedací jednotkou, aby mohl správně sedět a bylo možné ho bezpečně přepravovat.

V červnu 2011 pomohl NF Sluníčko pro děti také Damiánu Tomáškovi (2,5 roku) z Prahy 3. Damián má vrozenou vývojovou vadu, která se projevuje zejména opožděným psychomotorickým vývojem. Jeho diagnóza zní semilobární holoprosencephalie s mutací genu ZIC2. Přestože s ním rodiče denně cvičí, neudrží dosud hlavičku, nedokáže se obrátit ani plazit, nesedí a je zcela odkázán na pomoc svých rodičů. Proto se rozhodl nadační výbor a přispěl Damiánkovi na pořízení rehabilitačního kočárku se speciální sedací jednotkou, aby mohl správně sedět a bylo možné ho bezpečně přepravovat.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti