Nadační fond
Sluníčko pro děti

Dětská akademie jazykové školy LANG PLANET

9.6.2011
V prostorách atria partnerské společnosti E.ON v Českých Budějovicích se pořádala 9.6.2011 Dětská akademie jazykové školy LANG PLANET. Studenti a žáci jazykové školy si připravily pásmo básniček, písniček a scének, všichni se do přípravy zapojili s nesmírnou energií a vznikla hodina plná vtipu a mnoha překvapení.

Radost z akademie byla dvojnásobná, neboť děti a studenti věděli, že výtěžek z této akce putuje na pomoc desetileté nevidomé Pavlínce z Bystřice, která neměla to štěstí a narodila se do kojeneckého ústavu.

Rodičům, kterým není osud opuštěných dětí lhostejný si ke dvěma biologickým klukům přivezli v ne příliš dobrém psychickém a sociálním stavu malou Pavlínku. Ve 3 letech nekomunikovala, nereagovala na své jméno, neuměla kousat, projevovat své city a měla mnoho ze slepeckých zlozvyků. Každodenní vytrvalá práce rodičů s Pavlínkou ve výchově, ve cvičení a rehabilitaci přinesly výsledky a z Pavlínky je slečna navštěvující 2. třídu speciální ZŠ , která hraje na klavír, jezdí na koni, na kole, na lyžích, plave.

Má ráda míčové hry, a proto by jí rodiče rádi pořídili ozvučený míč s čidlem pohybu. Díky všem skvělým lidem, kteří se přišli podívat na svá dítka a díky dětem, kteří si připravovali na akademii a v neposlední řadě díky ředitelce jazykové školy LANG PLANET, která celou akci vymyslela, zorganizovala a spolu s patronkou NF Sluníčko pro děti malou Natálkou také pořadem provázela, si bude moci Pavlínka ozvučený míč pořídit.

Na konci odpoledne si patronka NF Sluníčko pro děti odnesla v kasičce 6 353 Kč!

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti