Nadační fond
Sluníčko pro děti

Dominika

1.1.2011
Dominika Burkerotvá (6 let) z Hradce Králové se narodila s kombinovaným postižením. Má Westův syndrom, kvadruspasticidu a mentální postižení. Přes veškerou snahu odborníků potřebuje Dominika v běžných situacích specifické pomůcky. Proto jí NF Sluníčko pro děti přispěl v prosinci 2011 na pořízení cyklovozíku. Díky intenzivní péči okolí a skvělému přístupu v klasické MŠ, kde je Dominika integrována, se podařilo jí integrovat do 1. třídy základní školy specielní.

Dominika Burkerotvá (6 let) z Hradce Králové se narodila s kombinovaným postižením. Má Westův syndrom, kvadruspasticidu a mentální postižení. Přes veškerou snahu odborníků potřebuje Dominika v běžných situacích specifické pomůcky. Proto jí NF Sluníčko pro děti přispěl v prosinci 2011 na pořízení cyklovozíku. Díky intenzivní péči okolí a skvělému přístupu v klasické MŠ, kde je Dominika integrována, se podařilo jí integrovat do 1. třídy základní školy specielní.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti