Nadační fond
Sluníčko pro děti

Ela Wawrzsová

1.10.2016
Elince byla diagnostikována kvadruspatická forma dětské mozkové obrny, těžká mentální retardace a oční vada. Nadační fond jí přispěl na polohovací zařízení pro sed, které elektrickým ovládáním mění polohu do stoje nebo lehu.

Elince byla diagnostikována kvadruspatická forma dětské mozkové obrny, těžká mentální retardace a oční vada. Nadační fond jí přispěl na polohovací zařízení pro sed, které elektrickým ovládáním mění polohu do stoje nebo lehu.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti