Nadační fond
Sluníčko pro děti

Eliška

1.1.2014
Příchod malé Elišky na svět, byl vinou lékařů velice komplikovaný, ačkoliv těhotenství maminky probíhalo bez problémů. Eliška musela být po porodu ihned resuscitována a strávila první dva týdny na plicní ventilaci. Svůj první boj o život vyhrála, nicméně s celoživotními následky, resp. diagnózou spastická kvadruparéza, nedoslýchavost, oční vada, epilepsie. Eliška i přes svůj handicam díky obětavé pomoci rodičů zvládá pravidelně hipoterapii, plavání, speciální rehabilitační cvičení. Nadační fond Sluníčko pro děti přispěl Elišce 3.521 Kč na příslušenství ke zdravotnímu kočárku.

Příchod malé Elišky na svět, byl vinou lékařů velice komplikovaný, ačkoliv těhotenství maminky probíhalo bez problémů. Eliška musela být po porodu ihned resuscitována a strávila první dva týdny na plicní ventilaci. Svůj první boj o život vyhrála, nicméně s celoživotními následky, resp. diagnózou spastická kvadruparéza, nedoslýchavost, oční vada, epilepsie. Eliška i přes svůj handicam díky obětavé pomoci rodičů zvládá pravidelně hipoterapii, plavání, speciální rehabilitační cvičení. Nadační fond Sluníčko pro děti přispěl Elišce 3.521 Kč na příslušenství ke zdravotnímu kočárku.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti