Nadační fond
Sluníčko pro děti

Eliška

1.1.2011
V květnu 2011 přispěl NF Sluníčko pro děti také Elišce Ulrychové (4 roky) z Klatov. Eliška se narodila o měsíc dříve, pro hypoglykemii s křečemi byla přijata po porodu na JIP neonatologii, kde jí byla zjištěna meningitidy. Ta měla za následek mnohočetné postižení oboustranné hemisféry s téměř plně chybějící tkáně obou laloků. Na základě těchto komplikací trpí Eliška těžkou epilepsií, vážnou poruchou zraku a prodělala několik operací na zavedení a revizi VP-shuntu jako řešení hydrocefalu. Eliška nechodí, neleze, nemluví a sama se také nenají. I přes svůj smutný handicap je to však milá a usměvavá holčička a pro celou rodinu sluníčko plné energie. Jelikož již vyrostal z klasického kočárku, NF Sluníčko pro děti jí přispěl na pořízení rehabilitačního kočárku, ve kterém je stabilně zafixována a naprosto jí vyhovuje.

V květnu 2011 přispěl NF Sluníčko pro děti také Elišce Ulrychové (4 roky) z Klatov. Eliška se narodila o měsíc dříve, pro hypoglykemii s křečemi byla přijata po porodu na JIP neonatologii, kde jí byla zjištěna meningitidy. Ta měla za následek mnohočetné postižení oboustranné hemisféry s téměř plně chybějící tkáně obou laloků. Na základě těchto komplikací trpí Eliška těžkou epilepsií, vážnou poruchou zraku a prodělala několik operací na zavedení a revizi VP-shuntu jako řešení hydrocefalu. Eliška nechodí, neleze, nemluví a sama se také nenají. I přes svůj smutný handicap je to však milá a usměvavá holčička a pro celou rodinu sluníčko plné energie. Jelikož již vyrostal z klasického kočárku, NF Sluníčko pro děti jí přispěl na pořízení rehabilitačního kočárku, ve kterém je stabilně zafixována a naprosto jí vyhovuje.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti