Nadační fond
Sluníčko pro děti

Honzík Čapek

14.3.2017
Desetiletý Honzík trpí vrozeným onemocněním - Duchennovo svalovou dystrofii, při které všechno svalstvo postupně vypovídá svou službu. Toto onemocnění je dosud neléčitelné. Rodina s nemocí aktivně a nepřetržitě bojuje již sedm let. Cílem je udržet Honzíka v co nejlepší kondici s pokusem zpomalit progresi svalové slabosti formou aktivní rehabilitace a fyzioterapie, doplňků stravy a hledáním možností zmírnění příznaků po celém světě. V současné době Honzík opakovaně podstupuje i aplikace kmenových buněk v zahraničí.
„Nakolik bude tento druh terapie úspěšný či nikoliv dnes nemůžeme říci. Děláme pro Honzíka vše, co je v našich silách i za cenu neúspěchu a postupujeme s nadějí stále vpřed a to je pro nás ze všeho nejdůležitější.“
NF Sluníčko pro děti mu přispěl 15.000 Kč na pořízení speciální polohovací židle, která mu bude zajišťovat správnou fyziologickou polohu v hodinách strávených ve škole.

Desetiletý Honzík trpí vrozeným onemocněním - Duchennovo svalovou dystrofii, při které všechno svalstvo postupně vypovídá svou službu. Toto onemocnění je dosud neléčitelné. Rodina s nemocí aktivně a nepřetržitě bojuje již sedm let.  Cílem je udržet Honzíka v co nejlepší kondici s pokusem zpomalit progresi svalové slabosti formou aktivní rehabilitace a fyzioterapie, doplňků stravy a hledáním možností zmírnění příznaků po celém světě. V současné době Honzík opakovaně podstupuje i aplikace kmenových buněk v zahraničí.
„Nakolik bude tento druh terapie úspěšný či nikoliv dnes nemůžeme říci. Děláme pro Honzíka vše, co je v našich silách i za cenu neúspěchu a postupujeme s nadějí stále vpřed a to je pro nás ze všeho nejdůležitější.“

NF Sluníčko pro děti mu přispěl 15.000 Kč na pořízení speciální polohovací židle, která mu bude zajišťovat správnou fyziologickou polohu v hodinách strávených ve škole.

 

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti