Nadační fond
Sluníčko pro děti

Jiří Ferdan

1.10.2016
Jiří trpí spinální muskulární atrofií. Nadační fond Jiřímu přispěl na rehabilitační přístroj motomed, který mu umožní posílit svaly na nohou i rukou, protáhnout šlachy a klouby.

Jiří trpí spinální muskulární atrofií. Nadační fond Jiřímu přispěl na rehabilitační přístroj motomed, který mu umožní posílit svaly na nohou i rukou, protáhnout šlachy a klouby.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti