Nadační fond
Sluníčko pro děti

Josefínka

1.1.2011
V září 2011 na E.ON golfovém turnaji byl výtěžek ve výši 21 532 Kč předán tříleté Josefínce Rakové z Křtin. Josefínce tak rodiče mohou pořídit sedací jednotku k rehabilitačnímu kočárku. Josefínka si svůj život mezi námi doslova vybojovala. Během porodu došlo k těžké hypoxii a následně k vážnému poškození mozku – edém a krvácení do mozku a kardiopulmonální zástavě. Josefínka dva týdny byla na umělé plicní ventilaci, absolvovala řízenou hypotermii, aby se snížilo poškození mozku. Během několika měsíců pobytu na JIRP byla nalezená vrozená vada mozku – septicko-optická dysplazie s kompletně poškozenou hypofýzou a hypotalamusem. Josefínka je nevidomá, má poškozené termoregulační centrum, centrum žízně a hladu, obtížně kompenzovatelnou žíznivku, centrální hypotonický syndrom, levostrannou hemiparézu, DMO a epilepsii. Díky obrovskému úsilí maminky je Josefínka moc šikovná holčička s nádherným úsměvem. Umí zvuky zvířat, ukazovat části těla, poznává členy rodiny a dvakrát týdně navštěvuje Hoppoterapii Epona, chodí plavat.

V září 2011 na E.ON golfovém turnaji byl výtěžek ve výši 21 532 Kč předán tříleté Josefínce Rakové z Křtin. Josefínce tak rodiče mohou pořídit sedací jednotku k rehabilitačnímu kočárku. Josefínka si svůj život mezi námi doslova vybojovala. Během porodu došlo k těžké hypoxii a následně k vážnému poškození mozku – edém a krvácení do mozku a kardiopulmonální zástavě. Josefínka dva týdny byla na umělé plicní ventilaci, absolvovala řízenou hypotermii, aby se snížilo poškození mozku. Během několika měsíců pobytu na JIRP byla nalezená vrozená vada mozku – septicko-optická dysplazie s kompletně poškozenou hypofýzou a hypotalamusem. Josefínka je nevidomá, má poškozené termoregulační centrum, centrum žízně a hladu, obtížně kompenzovatelnou žíznivku, centrální hypotonický syndrom, levostrannou hemiparézu, DMO a epilepsii. Díky obrovskému úsilí maminky je Josefínka moc šikovná holčička s nádherným úsměvem. Umí zvuky zvířat, ukazovat části těla, poznává členy rodiny a dvakrát týdně navštěvuje Hoppoterapii Epona, chodí plavat.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti