Nadační fond
Sluníčko pro děti

Josefínka

1.1.2011
Josefínka Raková z Křtin měla být úplně zdravá holčička. Během porodu došlo k těžké hypoxii, otok mozku a krvácení do mozku mělo za následek vážnému poškození mozku, kardiopulmonální zástavu. Dva týdny byla Josefínka na umělé plicní ventilaci, absolvovala řízenou hypotermii – ochlazení na 34°C po dobu 72 hodin ke snížení poškození mozku. Přesto má poškozenou kompletně hypofýzu, tudíž jí nefunguje termoregulace, nemá pocit žízně a hladu, má obtížně kompenzovatelný diabetes insipidus centralit (tzv. žíznivku), centrální hypotonický syndrom, levostrannou hemiparézu, centrální slepotu, DMO a slepotu. Díky nefungující hypofýze je kompletně na trvalé hormonální substituci, nicméně stále i přes přísnou dietu přibírá a ve 2,5 letech měří 94 cm a váží 30 kg ! Manipulace při cvičení a stimulaci je stále těžší, a proto jí NF Sluníčko pro děti přispěl na pořízení chodítka Nurmi Neo. Chodítko jí bude stále rozvíjet a vertikalizme jí pomůže v jejím dalším vývoji. Josefínka měla malou šanci, že přežije a pokud ano, že zůstane těžce psychomotoricky postižená. Přejeme jí i jejím rodičům mnoho sil, ať je její handicap co nejmenší!

Josefínka Raková z Křtin měla být úplně zdravá holčička. Během porodu došlo k těžké hypoxii, otok mozku a krvácení do mozku mělo za následek vážnému poškození mozku, kardiopulmonální zástavu. Dva týdny byla Josefínka na umělé plicní ventilaci, absolvovala řízenou hypotermii – ochlazení na 34°C po dobu 72 hodin ke snížení poškození mozku. Přesto má poškozenou kompletně hypofýzu, tudíž jí nefunguje termoregulace, nemá pocit žízně a hladu, má obtížně kompenzovatelný diabetes insipidus centralit (tzv. žíznivku), centrální hypotonický syndrom, levostrannou hemiparézu, centrální slepotu, DMO a slepotu. Díky nefungující hypofýze je kompletně na trvalé hormonální substituci, nicméně stále i přes přísnou dietu přibírá a ve 2,5 letech měří 94 cm a váží 30 kg ! Manipulace při cvičení a stimulaci je stále těžší, a proto jí NF Sluníčko pro děti přispěl na pořízení chodítka Nurmi Neo. Chodítko jí bude stále rozvíjet a vertikalizme jí pomůže v jejím dalším vývoji. Josefínka měla malou šanci, že přežije a pokud ano, že zůstane těžce psychomotoricky postižená. Přejeme jí i jejím rodičům mnoho sil, ať je její handicap co nejmenší!

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti