Nadační fond
Sluníčko pro děti

Julie Bartošová

1.10.2016
Na jaře 2016 pomohl nadační fond Sluníčko Julince a jejím spolužákům ze speciální školy v Mohelnici. Zakoupeny byly didaktické pomůcky, které umožní kvalitnější a veselejší vzdělávání všem dětem této speciální školy.

Na jaře 2016 pomohl nadační fond Sluníčko Julince a jejím spolužákům ze speciální školy v Mohelnici. Zakoupeny byly didaktické pomůcky, které umožní kvalitnější a veselejší vzdělávání všem dětem této speciální školy.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti