Nadační fond
Sluníčko pro děti

Klára Rejmanová

1.10.2016
Klárka trpí vzácnou chromozomální vadou, u které je běžné mentální postižení s opožděným motorickým vývojem a vývojem řeči. Nadační fond Klárce přispěl na zdravotní kočárek od firmy Otto Bock a usnadnil jí i rodičům pobyt venku.

Klárka trpí vzácnou chromozomální vadou, u které je běžné mentální postižení s opožděným motorickým vývojem a vývojem řeči. Nadační fond Klárce přispěl na zdravotní kočárek od firmy Otto Bock a usnadnil jí i rodičům pobyt venku.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti