Nadační fond
Sluníčko pro děti

Kristián Koucký

1.10.2016
Kristián má diagnostikovanou těžkou formu plagiocefalie komplikovanou mnohačetnými vážnými onemocněními. Nadační fond mu přispěl na opěrku hlavy k židličce a na lehátko do vany.

Kristián má diagnostikovanou těžkou formu plagiocefalie komplikovanou mnohačetnými vážnými onemocněními. Nadační fond mu přispěl na opěrku hlavy k židličce a na lehátko do vany.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti