Nadační fond
Sluníčko pro děti

Lenička Tomešová

1.12.2016
Lenička Tomešová má kombinované postižení. K tomu, aby mohla začít opět chodit, se musela podrobit několika operacím. Lenička bohužel nemůže přijímat potravu jako běžné děti, a tak má zavedenou výživovou sondu. Nadační fond Sluníčko pro děti ji přispěl částkou 9.988 Kč na zdravotnické potřeby.

Lenička Tomešová má kombinované postižení. K tomu, aby mohla začít opět chodit, se musela podrobit několika operacím. Lenička bohužel nemůže přijímat potravu jako běžné děti, a tak má zavedenou výživovou sondu. Nadační fond Sluníčko pro děti ji přispěl částkou 9.988 Kč na zdravotnické potřeby.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti