Nadační fond
Sluníčko pro děti

Luboš

1.1.2011
13-ti letý Luboš Toupal z Křemže je tělesně a mentálně postižený. Má DMO a epilepsii Westův syndrom, trpí také skoliózou páteře. Luboš byl bohužel během porodu přidušen a svůj život si vybojoval. Nyní navštěvuje 4. třídu Speciální základní školy v Arpidě v Českých Budějovicích. Na benefičním Zumba Maratonu konaném ve Všesportovní hale v Českých Budějovicích dne 17.4.2011 celá vybraná částka putovala na pořízení specielní sedačky. NF Sluníčko pro děti také přispěl na pořízení tříkolky LOPED. Přejeme Luboškovi, ať si pomůcky užívá!

13-ti letý Luboš Toupal z Křemže je tělesně a mentálně postižený. Má DMO a epilepsii Westův syndrom, trpí také skoliózou páteře. Luboš byl bohužel během porodu přidušen a svůj život si vybojoval. Nyní navštěvuje 4. třídu Speciální základní školy v Arpidě v Českých Budějovicích. Na benefičním Zumba Maratonu konaném ve Všesportovní hale v Českých Budějovicích dne 17.4.2011 celá vybraná částka putovala na pořízení specielní sedačky. NF Sluníčko pro děti také přispěl na pořízení tříkolky LOPED. Přejeme Luboškovi, ať si pomůcky užívá!

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti