Nadační fond
Sluníčko pro děti

Lukáš

1.1.2011
V prosinci 2011 putovala pomoc také Lukáškovi Juřicovi (7 let) z Prahy 4 na pořízení cyklovozíku. Lukáškovi se po jeho narození objevily rozsáhlé hemangiom-lymfangiomy v orofaciální oblasti, bohužel z velké části do hloubky, a tak i neoperabilní. Toto onemocnění je klasifikováno jako benigní cévní nádor, takže byl Lukášek od 6ti týdnů věku léčen na onkologii vysokými dávkami kortikoidů. Bohužel s vedlejšími účinky, růst hemangiom-lymfangiomů se bohužel nepodařilo zastavit, naopak při další progresi hrozilo udušení. Proto bylo přistoupeno ke specielní léčbě imunosupresivy, a to od 13ti měsíců věku. Naštěstí tyto injekce růst nádorů zastavily. Bohužel se dostavil vedlejší účinek této léčby, neurotoxicita způsobená léčivy. Současní diagnóza Lukáška je smíšená obrna dolních končetin, paraparéza DK – spastická, myopatický syndrom, ataxie spinální kombinace i cerebelární, peroneální paréza bilat., porucha statiky páteře, porucha činnosti štítné žlázy, lehká dyskoordinace v jemné motorice. Lukášek krátce po začátku injekční léčby postupně ztrácel cit v nožkách, začal padat, zhoršovala se mu chůze. Prognóza je nejistá, zřejmě je první případ tohoto vedlejšího účinku, takže není přesně jasné, co se stalo. Lukášek je ale velký bojovník, má obrovský elán a prostě se pere se svým údělem. Rodiče spolu se sourozenci by rádi Lukáškovi umožnili se dostat i do míst, do kterých by se se svými vratkými nožičkami nedostal. Proto mu bylo přispěno na cyklovozík.

V prosinci 2011 putovala pomoc také Lukáškovi Juřicovi (7 let) z Prahy 4 na pořízení cyklovozíku. Lukáškovi se po jeho narození objevily rozsáhlé hemangiom-lymfangiomy v orofaciální oblasti, bohužel z velké části do hloubky, a tak i neoperabilní. Toto onemocnění je klasifikováno jako benigní cévní nádor, takže byl Lukášek od 6ti týdnů věku léčen na onkologii vysokými dávkami kortikoidů. Bohužel s vedlejšími účinky, růst hemangiom-lymfangiomů se bohužel nepodařilo zastavit, naopak při další progresi hrozilo udušení. Proto bylo přistoupeno ke specielní léčbě imunosupresivy, a to od 13ti měsíců věku. Naštěstí tyto injekce růst nádorů zastavily. Bohužel se dostavil vedlejší účinek této léčby, neurotoxicita způsobená léčivy. Současní diagnóza Lukáška je smíšená obrna dolních končetin, paraparéza DK – spastická, myopatický syndrom, ataxie spinální kombinace i cerebelární, peroneální paréza bilat., porucha statiky páteře, porucha činnosti štítné žlázy, lehká dyskoordinace v jemné motorice. Lukášek krátce po začátku injekční léčby postupně ztrácel cit v nožkách, začal padat, zhoršovala se mu chůze. Prognóza je nejistá, zřejmě je první případ tohoto vedlejšího účinku, takže není přesně jasné, co se stalo. Lukášek je ale velký bojovník, má obrovský elán a prostě se pere se svým údělem. Rodiče spolu se sourozenci by rádi Lukáškovi umožnili se dostat i do míst, do kterých by se se svými vratkými nožičkami nedostal. Proto mu bylo přispěno na cyklovozík.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti