Nadační fond
Sluníčko pro děti

Lukáš

1.1.2011
V květnu 2011 pomohla NF Sluníčko pro děti také Lukáši Bělohlavovi. Lukáškovi je 14 let a je těžce postižený DMO. Prodělal těžkou porodní asfyxii, která měla za následek dětskou mozkovou obrnu a komplikaci s krvácením do mozku. Rodiče dlouho nevěděli, zda-li Lukáš přežije, a proto ho nechali na oddělení JIP pokřtít. Následovaly celé roky vyrovnávání celé rodiny s postavem, rehabilitace, lázně, operace a dnes je to již čtrnáctiletý školák navštěvující od letošního roku běžnou základní školu, který své upoutání na vozíku a mnoho handicapů (poškození jemné i hrubé motorika, porucha binokulárního vidění, unavitelnost, dyskalkulie atd.) bere jako normální věc a bývá stále pozitivně naladěn. Přibyly mu dvě sestřičky a asistenční labradorka Oli, která ho provází celý den. NF Sluníčko pro děti přispěl na pořízení Perličkové soupravy. V poslední době vlivem puberty a růstu se i přes pravidelnou rehabilitaci jeho fyzický stav zhoršuje, a tak doufáme, že perličková masáž mu uleví od spasticky a bolestí.

V květnu 2011 pomohla NF Sluníčko pro děti také Lukáši Bělohlavovi. Lukáškovi je 14 let a je těžce postižený DMO. Prodělal těžkou porodní asfyxii, která měla za následek dětskou mozkovou obrnu a komplikaci s krvácením do mozku. Rodiče dlouho nevěděli, zda-li Lukáš přežije, a proto ho nechali na oddělení JIP pokřtít. Následovaly celé roky vyrovnávání celé rodiny s postavem, rehabilitace, lázně, operace a dnes je to již čtrnáctiletý školák navštěvující od letošního roku běžnou základní školu, který své upoutání na vozíku a mnoho handicapů (poškození jemné i hrubé motorika, porucha binokulárního vidění, unavitelnost, dyskalkulie atd.) bere jako normální věc a bývá stále pozitivně naladěn. Přibyly mu dvě sestřičky a asistenční labradorka Oli, která ho provází celý den. NF Sluníčko pro děti přispěl na pořízení Perličkové soupravy. V poslední době vlivem puberty a růstu se i přes pravidelnou rehabilitaci jeho fyzický stav zhoršuje, a tak doufáme, že perličková masáž mu uleví od spasticky a bolestí.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti