Nadační fond
Sluníčko pro děti

Lukáš

1.1.2011
NF Sluníčko pro děti v lednu 2011 poskytl finanční příspěvek na pořízení polohovacího zařízení Lukáškovi Novotnému. Lukáš (4 roky) pochází z Neratovic a byla mu diagnostikována epilepsie, centrální hypotonický syndrom, psychomotorická retardace a strabismus. Jde o postižení CNS a z toho důvodu nemůže chodit a je plně odkázán na celodenní péči. Jelikož pravidelně navštěvuje mnoho lékařských vyšetření, maminka pro převozy a celkovou mobilitu potřebovala polohovací zařízení pro svého synka.

NF Sluníčko pro děti v lednu 2011 poskytl finanční příspěvek na pořízení polohovacího zařízení Lukáškovi Novotnému. Lukáš (4 roky) pochází z Neratovic a byla mu diagnostikována epilepsie, centrální hypotonický syndrom, psychomotorická retardace a strabismus. Jde o postižení CNS a z toho důvodu nemůže chodit a je plně odkázán na celodenní péči. Jelikož pravidelně navštěvuje mnoho lékařských vyšetření, maminka pro převozy a celkovou mobilitu potřebovala polohovací zařízení pro svého synka.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti