Nadační fond
Sluníčko pro děti

Martin

1.1.2011
Během našich vánočních benefičních akcích se vybíralo na pořízení elektrického vozíku pro tříletého Martínka Mikeše z Českých Budějovic. V březnu 2011 si jej Martínek mohl od firmy Otto Bock převzít a nyní se s jeho jízdou seznamuje. Martínek trpí dědičnou chorobou Spinální muskulární atrofie typ I (Werdnig-Hoffman). Nemoc se projevila cca v 5 měsíci věku syna a projevuje se postupným ochabování svalstva na celém těle. Z tohoto důvodu je Martínek plně odkázaný na pomoc druhých, bez speciálních pomůcek nedokáže ani sedět. Má rovněž sníženou hybnost rukou i hlavy, což souvisí s nižší silou, kterou dokáže vynaložit. Z hlediska duševního vývoje je ale naprosto zdravý. Na svůj věk je velice bystrý, dokáže již skoro rok plynně mluvit včetně správné výslovnosti. . Elektrický vozíček znamená pro Martínka obrovský a úžasný skok ve vývoji, možnost být aspoň trochu samostatný v jednání, což odpovídá i jeho věku.

Během našich vánočních benefičních akcích se vybíralo na pořízení elektrického vozíku pro tříletého Martínka Mikeše z Českých Budějovic. V březnu 2011 si jej Martínek mohl od firmy Otto Bock převzít a nyní se s jeho jízdou seznamuje. Martínek trpí dědičnou chorobou Spinální muskulární atrofie typ I (Werdnig-Hoffman). Nemoc se projevila cca v 5 měsíci věku syna a projevuje se postupným ochabování svalstva na celém těle. Z tohoto důvodu je Martínek plně odkázaný na pomoc druhých, bez speciálních pomůcek nedokáže ani sedět. Má rovněž sníženou hybnost rukou i hlavy, což souvisí s nižší silou, kterou dokáže vynaložit. Z hlediska duševního vývoje je ale naprosto zdravý. Na svůj věk je velice bystrý, dokáže již skoro rok plynně mluvit včetně správné výslovnosti. . Elektrický vozíček znamená pro Martínka obrovský a úžasný skok ve vývoji, možnost být aspoň trochu samostatný v jednání, což odpovídá i jeho věku.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti