Nadační fond
Sluníčko pro děti

Martínek Mikeš

29.11.2017
Devítiletý Martínek Mikeš z Českých Budějovic svádí nelehký boj s vážnou dědičnou chorobou zvanou Spinální muskulární atrofie typ I (Werdnig-Hoffmann). V důsledku této nemoci dochází k postupnému ochabování svalstva na celém těle.

Devítiletý Martínek Mikeš z Českých Budějovic svádí nelehký boj s vážnou dědičnou chorobou zvanou Spinální muskulární atrofie typ I (Werdnig-Hoffmann). V důsledku této nemoci dochází k postupnému ochabování svalstva na celém těle. Z tohoto důvodu je Martínek plně odkázaný na pomoc druhých, bez speciálních pomůcek nedokáže ani sedět. Mentálně je však zcela v pořádku a navštěvuje běžnou základní školu při centru Arpida. Martínek je již zkušený „jezdec“. Ulicemi brázdí na elektrickém vozíčku už více jak 5 let.

Díky sponzorům a NF Sluníčko pro děti se podařila vybrat potřebná částka a Martínek se může těšit již z jízdy na novém elektronickém vozíčku.

Jmenovitě děkujeme společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a golfistům a golfistkám přítomným na golfovém turnaji pořádaném touto společností, jejím zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří přispěli v roce 2016 v rámci akce Mikulášské odpoledne, dále pak firmám GEFOS a. s., EGE spol. s r. o.  a dalším dárcům a dárkyním. 

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti