Nadační fond
Sluníčko pro děti

Matěj

1.1.2011
Matýskovi Šafaříkovi z Valašské Polanky bylo 6 let připravuje se na školácký život. Je onkologickým pacientem, neboť mu ve čtyřech letech byl diagnostikován tumor na mozku. Během dvou a půl let se podrobil třem velmi náročným operacím mozku, v důsledku kterých ochrnul na levou polovinu těla, byla mu odstraněna hypofýza a má poničené oční nervy. Je částečně nevidomý. Matýsek musí pravidelně rehabilitovat, a proto mu NF Sluníčko pro děti v květnu přispěl na pořízení rehabilitačního přístroje Motomed, na kterém může procvičovat horní i dolní končetiny. Všichni držíme pěstě, aby si Matýsek byl brzy jistý při samostatné chůzi a mohl běhat se svými vrstevníky!

Matýskovi Šafaříkovi z Valašské Polanky bylo 6 let připravuje se na školácký život. Je onkologickým pacientem, neboť mu ve čtyřech letech byl diagnostikován tumor na mozku. Během dvou a půl let se podrobil třem velmi náročným operacím mozku, v důsledku kterých ochrnul na levou polovinu těla, byla mu odstraněna hypofýza a má poničené oční nervy. Je částečně nevidomý. Matýsek musí pravidelně rehabilitovat, a proto mu NF Sluníčko pro děti v květnu přispěl na pořízení rehabilitačního přístroje Motomed, na kterém může procvičovat horní i dolní končetiny. Všichni držíme pěstě, aby si Matýsek byl brzy jistý při samostatné chůzi a mohl běhat se svými vrstevníky!

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti