Nadační fond
Sluníčko pro děti

Michalka

1.1.2014
Michaela Bednářová (9) má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu v důsledku poporodního krvácení do mozku. Michalka se nezvládne sama otočit, samostatně sedět nebo jíst, je tedy plně odkázána na rodiče, kteří se jí snaží zajistit i odpovídající vzdělání, a tak jí vozí každý den do 50 km vzdálené školy. Proto Nadační fond Sluníčko pro děti přispěl částkou 6.800 Kč na speciální úpravu rodinného auta.

Michaela Bednářová (9) má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu v důsledku poporodního krvácení do mozku. Michalka se nezvládne sama otočit, samostatně sedět nebo jíst, je tedy plně odkázána na rodiče, kteří se jí snaží zajistit i odpovídající vzdělání, a tak jí vozí každý den do 50 km vzdálené školy. Proto Nadační fond Sluníčko pro děti přispěl částkou 6.800 Kč na speciální úpravu rodinného auta.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti