Nadační fond
Sluníčko pro děti

Michalka

1.1.2011
V říjnu 2011 pomohl NF Sluníčko pro děti také Michalce Hlaváčkové z Živanic. Tříletá Michalka má diagnózu středně těžká až těžká převážně chabá kvadruparéza s kvadruhyporeflexií. Má centrální koordinační poruchu se špatnou stabilitou v sedu, hlavu samostatně neudrží, neposadí se, nepostaví, nechodí ani neleze. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu NF přispěl na zakoupení zdravotního kočárku s nastavitelnými pelotami trupu a hlavy pro správnou fixaci Michalky.

V říjnu 2011 pomohl NF Sluníčko pro děti také Michalce Hlaváčkové z Živanic. Tříletá Michalka má diagnózu středně těžká až těžká převážně chabá kvadruparéza s kvadruhyporeflexií. Má centrální koordinační poruchu se špatnou stabilitou v sedu, hlavu samostatně neudrží, neposadí se, nepostaví, nechodí ani neleze. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu NF přispěl na zakoupení zdravotního kočárku s nastavitelnými pelotami trupu a hlavy pro správnou fixaci Michalky.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti