Nadační fond
Sluníčko pro děti

Mikuláš

1.1.2011
Mikulaši Hořínkovi ze Zlámance byly v září 2011 3 roky. Má kombinované postižení, celkově je psychomotoricky opožděný a velmi drobný. Má přechodné potíže příjmu potravy. Sám se nenají, neumí kousat, stravu přijímá pouze mixovanou pije ze savičky. Psychomotoricky odpovídá ročnímu miminku. Je stále na plenkách a má velmi slabý sociální a oční kontakt. Nechodí a ani nestojí, pouze leze po čtyřech a staví se u nábytku. Nemluví a komunikuje pouze pomocí mimiky, na různé podněty reaguje úsměvem či pláčem. Další kroky pomoci směřují k různým rehabilitačním cvičením. Mikuláš navštěvuje bazén, každý den cvičí hipoterapii a bobatha. Nejsou to žádné zázračné procedury, ale každý, byť sebemenší krok, je pro rodiče velkou odměnou a motivací k dalšímu cvičení. V prosinci 2011 přispěl NF Sluníčko pro děti na pořízení madla pro podvozek.

Mikulaši Hořínkovi ze Zlámance byly v září 2011 3 roky. Má kombinované postižení, celkově je psychomotoricky opožděný a velmi drobný. Má přechodné potíže příjmu potravy. Sám se nenají, neumí kousat, stravu přijímá pouze mixovanou pije ze savičky. Psychomotoricky odpovídá ročnímu miminku. Je stále na plenkách a má velmi slabý sociální a oční kontakt. Nechodí a ani nestojí, pouze leze po čtyřech a staví se u nábytku. Nemluví a komunikuje pouze pomocí mimiky, na různé podněty reaguje úsměvem či pláčem. Další kroky pomoci směřují k různým rehabilitačním cvičením. Mikuláš navštěvuje bazén, každý den cvičí hipoterapii a bobatha. Nejsou to žádné zázračné procedury, ale každý, byť sebemenší krok, je pro rodiče velkou odměnou a motivací k dalšímu cvičení. V prosinci 2011 přispěl NF Sluníčko pro děti na pořízení madla pro podvozek.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti