Nadační fond
Sluníčko pro děti

Nadzeya Mazhul

1.10.2016
Nadační fond přispěl 8-leté Naděnce, které byla důsledkem těžkého porodu diagnostikována kvadruspatická dětská mozková obrna. Naděnce jsme přispěli na židličku od firmy Otto Bock.

Nadační fond přispěl 8-leté Naděnce, které byla důsledkem těžkého porodu diagnostikována kvadruspatická dětská mozková obrna. Naděnce jsme přispěli na židličku od firmy Otto Bock.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti