Nadační fond
Sluníčko pro děti

Nikolka

1.1.2011
V srpnu 2011 přispěl NF Sluníčko Nikolce Pejřimovské (3 roky) z Kladna na pořízení rehabilitačního přístroje MOTOmed gracile. Nikolka se narodila s vývojovou vadou mozku a její diagnóza zní holoprosencephalia a vrozené vady corpus callosum. Přestože jsou Nikolce 3 roky, stále nesedí a ani se neplazí. K diagnóze přibyly diagnóza idiopatické epilepsie, DMO-kvadruparéza a atrofie zrakového nervu. Rehabilitační přístroj MOTOmed bude Nikolce pomáhat v udržení pohyblivosti postižených nožiček a jako prevence zkrácených achilových šlach.

V srpnu 2011 přispěl NF Sluníčko Nikolce Pejřimovské (3 roky) z Kladna na pořízení rehabilitačního přístroje MOTOmed gracile. Nikolka se narodila s vývojovou vadou mozku a její diagnóza zní holoprosencephalia a vrozené vady corpus callosum. Přestože jsou Nikolce 3 roky, stále nesedí a ani se neplazí. K diagnóze přibyly diagnóza idiopatické epilepsie, DMO-kvadruparéza a atrofie zrakového nervu. Rehabilitační přístroj MOTOmed bude Nikolce pomáhat v udržení pohyblivosti postižených nožiček a jako prevence zkrácených achilových šlach.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti