Nadační fond
Sluníčko pro děti

Petřík

1.1.2011
Petřík Šrubař z Otrokovic má 4 roky a narodil se s vrozenou vývojovou vadou ledvin, což znamenalo v jeho případě totální selhání funkce ledvin a nutnost peritoneální dialýzy. Díky moderním trendům medicíny je Petřík naživu a je denně 12 hodin připojen na automatický přístroj. Obnáší to velkou výhodu, že může být doma, ale také celou řadu přísných opatření. Petříkova základní diagnóza je také doprovázena řadou dalších zdravotních handicapů, a to zvláště opožděným a nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. Jeho centrální hypotonie, slabé břišní svalstvo mu nedovolí se posadit, ale jen ležet, přestože denně rehabilituje a je stimulován. Může sedět pouze v ortopedické sedačce, proto mu NF Sluníčko pro děti přispěl v červnu 2011 na pořízení polohovacího lehátka. Držíme mu pěstě, aby prospíval a mohl být zařazen do transplantačního programu!

Petřík Šrubař z Otrokovic má 4 roky a narodil se s vrozenou vývojovou vadou ledvin, což znamenalo v jeho případě totální selhání funkce ledvin a nutnost peritoneální dialýzy. Díky moderním trendům medicíny je Petřík naživu a je denně 12 hodin připojen na automatický přístroj. Obnáší to velkou výhodu, že může být doma, ale také celou řadu přísných opatření. Petříkova základní diagnóza je také doprovázena řadou dalších zdravotních handicapů, a to zvláště opožděným a nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. Jeho centrální hypotonie, slabé břišní svalstvo mu nedovolí se posadit, ale jen ležet, přestože denně rehabilituje a je stimulován. Může sedět pouze v ortopedické sedačce, proto mu NF Sluníčko pro děti přispěl v červnu 2011 na pořízení polohovacího lehátka. Držíme mu pěstě, aby prospíval a mohl být zařazen do transplantačního programu!

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti