Nadační fond
Sluníčko pro děti

Tereza Křížková

1.10.2016
Terezce byla diagnostikována centrální mozkovou atrofii s těžkou psychomotorickou retardací, epilepsie, astigmatismus. Nadační fond Terezce přispěl na benecykl Junior Country.

Terezce byla diagnostikována centrální mozkovou atrofii s těžkou psychomotorickou retardací, epilepsie, astigmatismus. Nadační fond Terezce přispěl na benecykl Junior Country.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti