Nadační fond
Sluníčko pro děti

Terezka

1.1.2011
V říjnu 2011 putovala pomoc 8-mi leté Terezce Žaludové z Brna na pořízení rehabilitačního kočárku. Terezce byla diagnostikována DMO spastická kvadruparéza, hydrocephalus a těžká retardace PMV. Terezka je stále na úrovni 1. trimenonu, sama se vůbec nepohybuje, jen otáčí hlavu, ale neudrží ji. Nedokáže sedět bez opory a fixace.

V říjnu 2011 putovala pomoc 8-mi leté Terezce Žaludové z Brna na pořízení rehabilitačního kočárku. Terezce byla diagnostikována DMO spastická kvadruparéza, hydrocephalus a těžká retardace PMV. Terezka je stále na úrovni 1. trimenonu, sama se vůbec nepohybuje, jen otáčí hlavu, ale neudrží ji. Nedokáže sedět bez opory a fixace.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti