Nadační fond
Sluníčko pro děti

Terezka

1.1.2011
V srpnu 2011 putovala pomoc také těžce zdravotně postižené Terezce Gottfriedové z Luhačovic na pořízení lehátka do vany. Terezka má DMO – spastickou kvadruparézu a je nevidomá.

V srpnu 2011 putovala pomoc také těžce zdravotně postižené Terezce Gottfriedové z Luhačovic na pořízení lehátka do vany. Terezka má DMO – spastickou kvadruparézu a je nevidomá.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti