Nadační fond
Sluníčko pro děti

Zasedání správní rady NF Sluníčko pro děti

12.10.2017
Vážení žadatelé,
další zasedání správní rady NF Sluníčko pro děti proběhne 12. ŘÍJNA 2017. Podklady k Vaší žádosti můžete zaslat elektronicky na info@slunickoprodeti.eu nebo poštou do sídla NF Národní 37/38, 110 00 Praha 1, a to do 6. 10. 2017. Žádosti přijaté po tomto datu nemusí být zařazeny k projednání v tomto termínu.
Podmínky žádost a formulář čestného prohlášení je ke stažení na našich webových stránkách kliknutím na Chci pomoci.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti