Nadační fond
Sluníčko pro děti

Zumba party

16.10.2010
Na Zumba party, konané dne 16.10.2010 v prostorách HFC v Českých Budějovicích se vybrala částka 11 450 Kč. Celá tato částka putovala na úhradu elektrického vozíku pro tříletého Martina Mikeše z Českých Budějovic. Děkujme HFC za pronájem veškerých prostor za 0 Kč a instruktorkám Denise Klímové a Evě Compelové, které se vzdaly jakéhokoliv nároku na honorář. Již nyní se rodí nápad na uspořádání charitativního ZUMBA MARATONu ve Všesportovní hale v Českých Budějovicích na jaře 2011.

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti