Nadační fond
Sluníčko pro děti

Kdo jsme

Nadační fond Sluníčko pro děti byl založen 24. září 2008.

Činnost nadačního fondu je zaměřena na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem,
nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů.


Zakladateli nadačního fondu jsou

 • Paní Jana Alfery
 • Pan Lorenz Pronnet
 • Pan Eckart Baum
 • Pan Magnus Alexander Brandau

Předsevzetí zakladatelů

Při založení nadačního fondu si jeho zakladatelé dali předsevzetí, že veškeré obdržené finanční dary budou v plné výši přerozdělovány mezi žadatele o finanční podporu. Nadační fond Sluníčko pro děti doposud nevynaložil žádné finanční prostředky na správní a provozní náklady. Veškeré služby byly poskytnuty na dobrovolnické bázi.

Nadační výbor

 • Doc. Mudr. Michal Tichý CSc.
  primář odd. neurochirurgie ve FN Motol

 • Prof. Mudr. Miloš Velemínský CSc.
  děkan Zdravotně sociální fakulty JU, pediatr se soukromou praxí

 • Mgr. Jana Havrdová
  moderátorka ČT 1, zodpovědná za mediální oblast nadačního fondu.

Posláním nadačního výboru je reprezentovat nadační fond Sluníčko pro děti, spolupracovat na posuzování žádostí o finanční příspěvek a zprostředkování kontaktů mezi rodinou s těžce nemocným, handicapovaným děťátkem či se sociálně slabou rodinou a nadačním fondem.

Krédo fondu

„Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře. To jsou děti.“

Zakládající členové

Paní Jana Alfery
Pan Lorenz Pronnet
Pan Eckart Baum
Pan Magnus Alexander Brandau

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti