Nadační fond
Sluníčko pro děti

Partneři

Spolupracujeme

Holiday Fitness club
pořádání dobročinných akcí v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Centrum rané péče v Českých Budějovicích
zprostředkování kontaktu mezi nadačním fondem a rodinami s postiženým děťátkem

Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené v Českých Budějovicích
zprostředkování kontaktu mezi nadačním fondem a rodinami s postiženým děťátkem

ARPIDA
kontakt mezi klienty centra Arpida a nadačním fondem

Centrum zrakových vad v Motole

Nemocnice v Českých Budějovicích
dětské odd. v čele s prim. Mudr. Smrčkou

Odd. dětské onkologie a neurochirurgie v pražské Motole

Poděkování

Poděkování patří Holiday fitness centrum v Českých Budějovicích, které se stalo naším partnerem v pořádání benefiční akce „Zumba party ve prospěch nadačního fondu Sluníčko pro děti“ dne 16.10.2010. HFC poskytl všechny prostory fitness clubu bez nároku na náklady z pronájmu.
Zvláštní poděkování patří našim předním českým Zumba instruktorkám Evě Compelové a Denise Klímové, které vystupovaly na této akci pro nadační fond Sluníčko pro děti bez jakéhokoliv nároku na honorář.

Obrovské poděkování patří Ivaně Vernerové, která je členkou amatérského klubu šikovných „bab“ z celé (i sousední) republiky. Klub se ne-náhodou jmenuje KŘÍŽEK DĚTEM. Zabývá se tím, že vyšívá křížkovým stehem různé obrázky, záložky, magnetky a jiné drobnosti, které pak darují vybrané organizaci či nadaci pro konkrétní účel.
Paní Vernerová náš NF objevila zcela náhodou a protože jí byla naše činnost velmi sympatická, hned naše webovky ukázala ve fóru klubu. Vzhledem k tomu, že vzbudily veliký ohlas, dohodly se, že se nás pokusí oslovit s nabídkou. A tak vzniklo mnoho úžasných vyšitých obrázků, záložek, magnetků, které byly mnohými obdivováni a během chvilky na našich charitativních akcích vyprodány a přispěly tak velkou částí do pokladničky NF Sluníčko pro děti. Děkujeme moc!

Poděkování patří společnosti Neywer, která pro dívky na dětské vystoupení pro ME FISAF EUROPEAN FITNESS AND HIPHOP CHAMPIONSHIP 2010 na Kladně vyrobila bezplatně dresy. Moc děkujeme!

Poděkování patří Holiday fitness centrum v Českých Budějovicích, které se stalo naším partnerem v pořádání benefiční akce „Aerobic a fitness show s mistry světa ve prospěch nadačního fondu Sluníčko pro děti“ dne 21.11.2009 od 10:00 hod. HFC poskytl všechny prostory fitness clubu bez nároku na náklady z pronájmu a také chceme poděkovat instruktorům HFC, kteří se vzdali nároku na honorář.

Zvláštní poděkování patří naším předním českým instruktorům na aerobicové scéně Janě Havrdové a Radce Hanákové, kteří bez jakéhokoliv nároku na honorář a cestovné přijedou propagovat do Českých Budějovic na této akci nadační fond Sluníčko pro děti.

Děkujeme také CK Solnice, která nám pouze za provozní náklady poskytla prostory pro uspořádání akce „Pojďte s námi otevřít Benefičním koncertem bránu do časů adventních ve prospěch nadačního fondu Sluníčko pro děti“ dne 8.12.2009 od 16:00 hod.

Děkujeme dětem, které namalovaly obrázky pro aukci v rámci Benefičního koncertu. Z prodeje obrázků se vytěžilo na konto NF celkem 2000 Kč.

Kontakt

Nadační fond Sluníčko pro děti
Václavské náměstí 795/40
110 00 Praha 1
Česká Republika

IČ: 284 62 670

info@slunickoprodeti.eu

Bankovní účet

Číslo účtu: 1002602843/2700
IBAN: CZ76 2700 0000 0010 0260 2843
SWIFT CODE: BACX CZ PP
UniCredit Bank

Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech, které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře.
To jsou děti.
Paní Jana Alfery, Pan Lorenz Pronnet, Pan Eckart Baum, Pan Magnus Alexander Brandau
zakladatelé fondu

Copyright 2016 Nadační fond Sluníčko pro děti